برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1361 100 1

dunk

/ˈdəŋk/ /dʌŋk/

معنی: غوطه دادن، در مایع فرو کردن
معانی دیگر: (نان و غیره را در آبگوشت و غیره فرو کردن یا خیس کردن) تلیت کردن، فرو بردن، خیساندن، (برای مدت کوتاهی در آب) فرو کردن، در مایع فرو کردن هنگام خوردن

واژه dunk در جمله های نمونه

1. The girl is allowed to dunk her biscuits in her coffer.
[ترجمه ترگمان] اون دختر اجازه داره بیسکوئیت هاش رو تو صندوق بذاره
[ترجمه گوگل]دختر اجازه داده است بیسکویت ها را در صندوق خود بگنجاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let's dunk in the pool before dinner.
[ترجمه ترگمان]بذار قبل از شام تو استخر شنا کنیم
[ترجمه گوگل]بیایید قبل از شام در استخر بخوابیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dunk the sponge in water every now and then to stop it from drying out.
[ترجمه ترگمان]گاهی اسفنج را در آب نگه می‌دارد و بعد آن را از خشک شدن باز می‌دارد
[ترجمه گوگل]حالا هر بار اسکرت را در آب بشویید تا آن را از خشک شدن خارج نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The biggest legal slam dunk came when a judge sentenced four men to 505 years in prison.
[ترجمه ترگمان]بزرگ‌ترین گل تساوی قانونی زمانی اتفاق افتاد که یک قاضی چهار مرد را به سال ۵۰۵ سال زندان محکوم کرد
[ترجمه گوگل]بزرگترین قاچاق قانونی اسلحه هنگامی رخ داد که یک قاضی چهار مرد را به 505 سال حبس م ...

مترادف dunk

غوطه دادن (فعل)
soak , cause to dive , dunk , immerse , cause to duck , plunge , immerge
در مایع فرو کردن (فعل)
dunk

معنی عبارات مرتبط با dunk به فارسی

(بسکتبال - پریدن در هوا و وارد کردن توپ در حلقه با دو دست) دانک شات
(بسکتبال)، توپ را محکم در حلقه فروبردن

معنی کلمه dunk به انگلیسی

dunk
• immerse; dip into a liquid (of food); push a basketball forcefully through the basketball hoop from above (basketball)
• if you dunk something in a liquid, you put it there for a short time before swallowing it; an informal word.
dunk shot
• basketball shot which is forcefully pushed through the basketball hoop from above

dunk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SuperSU
سر کسی رو در آب فرو کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dunk
کلمه : dunk
املای فارسی : دونک
اشتباه تایپی : یعدن
عکس dunk : در گوگل

آیا معنی dunk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )