برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

dwell on

واژه dwell on در جمله های نمونه

1. I'd rather not dwell on the past.
[ترجمه محمد] من ترجیح می دهم در گذشته باقی نمانم
|
[ترجمه ترگمان]ترجیح می‌دهم در گذشته زندگی نکنم
[ترجمه گوگل]من ترجیح می دهم در گذشته باقی بمانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It does not do to dwell on dreams and forget to live. J. K. Rowling
[ترجمه ترگمان]زندگی در مورد رویاها و فراموش کردن زندگی انجام نمی‌شود جی ک رولینگ
[ترجمه گوگل]این کار برای خوابیدن رویاها و فراموش کردن زندگی کردن نیست جی کی رولینگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sometimes his mind would dwell on the horrors he had been through.
[ترجمه ترگمان]بعضی وقت‌ها ذهنش به وحشتی که در آن نفوذ کرده بود زندگی می‌کرد
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات ذهن او در مورد وحشت هایی که از طریق آن گذشت، ساکن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه dwell on به انگلیسی

dwell on
• harp on, linger over an idea, keep the attention directed on; be obsessed with

dwell on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
he dwell on the negative aspects of his life
او مدام به جنبه های منفی زندگی اش فکر میکند (دائما فکرش مشغول جنبه های منفی زندگی اش است)
حسین رحمانی
بیش از حد وقت گذاشتن
محدثه فرومدی
پیله کردن به، چسبیدن به
علی الوند
درنگ کردن (بر یک مطلب)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dwell on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )