برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Externalizer

Externalizer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
روانشناسی) برون پندار، در این اختلال که از برون فکنی شدید تر است فرد همیشه در تصوری که از خود آرمانی دارد زندگی می کند و پیوسته با شکست و ناکامی روبه رو است، همه شکست ها و ناکامی های خود را به نیروهای خارجی نسبت می دهد و ناشی از آنها می پندارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Externalizer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )