انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 941 100 1

echocardiography

تلفظ echocardiography
تلفظ echocardiography به آمریکایی تلفظ echocardiography به انگلیسی

(پزشکی) اکوکاردیوگرافی، قلب نگاری پژواکی (گرفتن تصویر قلب با امواج صوت)

واژه echocardiography در جمله های نمونه

1. Myocardial contrast echocardiography ( MCE ) is a new technology of diagnosing myocardial microcirculation perfusion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]myocardial contrast (MCE)یک تکنولوژی جدید برای تشخیص myocardial microcirculation perfusion است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اکوکاردیوگرافی کنتراست میوکارد (MCE) یک تکنولوژی جدید برای تشخیص پرفیوژن میکروچر میوکارد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Conclusions Echocardiography was the first choice to diagnose persistent truncus arteriosus in clinical imaging diagnostic methods.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری Echocardiography اولین انتخاب برای تشخیص arteriosus مداوم truncus در روش‌های تشخیصی تصویر بالینی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری اکوکاردیوگرافی اولین انتخاب برای تشخیص آرتروس تناسلی پایدار در روش های تشخیصی بالینی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Results Necropsy specimens or postnatal echocardiography verified CHD in 36 fetuses with 65 segment anomalies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج بدست‌آمده از نمونه‌های Necropsy و یا پس از زایمان، CHD در ۳۶ جنین‌های با ۶۵ غیر عادی بخش را تایید می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج حاصل از پروتئین های نئوپپرسی یا اکوکاردیوگرافی پس از تولد، CHD را در 36 جنین با انحنای 65 قطعه تایید کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Objective:To explore multiplane transesophageal echocardiography (MTEE) in the diagnosis of the thrombus in patients with valvular diseases.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: بررسی multiplane transesophageal echocardiography (MTEE)در تشخیص of در بیماران مبتلا به بیماری‌های valvular
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: مطالعه اكوكارديوگرافي مايكوپلاستي مفاصل (MTEE) در تشخيص ترومبوز در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Experimental results of five kinds of echocardiography show that, the precision and recall of retrieval are high, and the retrieval time is short, the results of these experiments are satisfying.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج تجربی پنج نوع نشان می‌دهد که، دقت و یادآوری بازیابی بالا هستند، و زمان بازیابی کوتاه است، نتایج این آزمایش‌ها رضایت‌بخش است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج تجربی پنج نوع اکوکاردیوگرافی نشان می دهد که دقت و فراخوان بازیابی بالا است و زمان بازیابی کوتاه است، نتایج این آزمایش ها رضایت بخش هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Objective To evaluate the value of multiplane transesophageal echocardiography (MTEE) in the diagnosis of mitral valve aneurysm (MVA).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی ارزش of transesophageal (MTEE)در تشخیص آنوریسم دریچه میترال (MVA)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی ارزش اکوکارديوگرافی مايع پليمری مفاصل (MTEE) در تشخيص آنوريسم آنژيوگرافی ميترال (MVA)
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Filling fraction method by Doppler echocardiography can be used toe-valuate LV diastolic function in cases with diabetes mellitus and to screen diabetes cardiomyopathy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش کسر کردن تک روش توسط echocardiography داپلر می‌تواند به کار گرفته شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش کسر پر کردن توسط اکوکاردیوگرافی داپلر می تواند از نظر عملکرد دیاستولیک LV در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و برای بررسی دیابت کاردیومیوپاتی استفاده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Methods:Echocardiography demonstrated saccular evagination of the ventricular wall in 3 patients. All patients underwent coronary angiography and ventriculography.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: Echocardiography saccular evagination از دیواره بطن در ۳ بیمار را نشان داد همه بیماران تحت آنژیوگرافی و ventriculography قرار گرفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها: اکوکاردیوگرافی در 3 بیمار، کشیدگی ساکشن دیوار بطن را نشان داد تمام بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر و ونتیکیکوگرافی قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Objective To explore the value of transthoracic echocardiography in diagnosing persistent left superior vena cava(PLSVC)draining into left atrium (LA).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف بررسی ارزش of echocardiography در تشخیص رگ کاوا بالایی چپ بالا (PLSVC)، تخلیه به دهلیز چپ (LA)است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف بررسی ارزش اکوکاردیوگرافی ترانس هورمونیک در تشخیص کشاله ران پای راست چپ (PLSVC) در دهلیز چپ (LA) است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Atrial septal defect was diagnosed by transthoracic echocardiography thereafter.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن، transthoracic septal تشخیص داده شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نقص جدار دهلیزی پس از آن توسط اکوکاردیوگرافی ترانساستاتیک زخمی تشخیص داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Screening for hypertrophic cardiomyopathy can be done either by echocardiography or by genetic screening.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]غربالگری برای hypertrophic cardiomyopathy می‌تواند توسط echocardiography یا با غربالگری ژنتیکی انجام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]غربالگری برای کاردیومیوپاتی هیپرتروفی می تواند با استفاده از اکوکاردیوگرافی یا غربالگری ژنتیکی انجام شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Material and Method:68 patients with incompetent mitral valves were included. Two-dimensional echocardiography were used to describe the abnormality of leaflet motion and leaflet edges coaptation .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مواد و روش: ۶۸ بیمار با شیره‌ای دارای صلاحیت در نظر گرفته شدند از echocardiography دو بعدی برای توصیف ناهنجاری حرکت leaflet و edges leaflet استفاده شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مواد و روش: 68 بيمار با سوپاپ نادرست ميترال شامل شدند اکوکاردیوگرافی دو بعدی برای توصیف اختلالات حرکت برگه و لبه های برگه ها استفاده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Objective To analyse the related factors of left atrial thrombosis in patients with rheumatic mitral stenosis by echocardiography.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به ترک atrial در بیماران مبتلا به روماتیسمی روماتیسمی در بیماران مبتلا به روماتیسم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: تحليل عوامل مرتبط با ترومبوز پروستات چپ در بيماران مبتلا به تنگي ميترال روماتيسمي با استفاده از اکوکارديوگرافي
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Objective To explore the value of diagnosing ventricular septal defect(VSD)position associating with pathomorphology by using echocardiography.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف بررسی ارزش تشخیص عیب عیب ventricular (VSD)با pathomorphology با استفاده از echocardiography ارتباط برقرار می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف بررسی ارزش تشخیص نقص جدار بین بلوک بطنی (VSD) همراه با پاتوژن های مغزی با استفاده از اکوکاردیوگرافی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه echocardiography به انگلیسی

echocardiography
• (medicine) examination of the heart using ultrasound

echocardiography را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی echocardiography

ebitaheri@gmail.com ١٣:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٩
پژواک‌نگاری قلب
|

پیشنهاد شما درباره معنی echocardiographyنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی echocardiography
کلمه : echocardiography
املای فارسی : اکوکاردیوگرافی
اشتباه تایپی : ثزاخزشقیهخلقشحاغ
عکس echocardiography : در گوگل


آیا معنی echocardiography مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )