برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

elasticity

/ˌiˌlæˈstɪsəti/ /ˌelæˈstɪsɪti/

معنی: قابلیت ارتجاعی
معانی دیگر: کشداری، کشسانی، کشایندی، جهمندی، کشمندی، (اقتصاد - میزان نوسان عرضه و تقاضای یک کالا یا خدمت در برابر تغییر قیمت) کشش، حساسیت در برابر تغییر قیمت، سبکروحی، انعطاف پذیری، نشاط و حرارت، خم پذیری، نرمش

بررسی کلمه elasticity

اسم ( noun )
(1) تعریف: the condition or quality of being elastic, as in texture.
مشابه: resilience, spring, stretch

(2) تعریف: flexibility; adaptability.

(3) تعریف: in economics, the degree to which changes in price cause changes in supply or demand for goods or services.
مشابه: resilience

واژه elasticity در جمله های نمونه

1. elasticity of supply
کشش عرضه

2. the elasticity of car tires
کشسانی تایر اتومبیل

3. modulus of elasticity
ضریب کشسانی

4. the body's skin loses its elasticity because of aging
پوست بدن در اثر سالمندی،کشسانی خود را از دست می‌دهد.

5. There is some elasticity in our plans - nothing has been firmly decided yet.
[ترجمه ترگمان]در نقشه ما some وجود دارد - هیچ چیز قطعی نشده است
[ترجمه گوگل]در برنامه های ما برخی از ضعف ها وجود دارد - هیچ چیز هنوز به طور جدی تصمیمی گرفته نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. As the skin grows older it loses its elasticity.
[ترجمه ترگمان]وقتی پوست بزرگ‌تر می‌شود، الاستیسیته خود را از دست می‌دهد
[ترجمه گوگل]همانطور که پوست رشد می کند، elasticity آن را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The skin eventually loses its elasticity.
[ترجمه ترگمان]پوست در نهایت الاستیسیته خود را از دست می‌دهد
[ترجمه گوگل]پوست در نهایت ...

مترادف elasticity

قابلیت ارتجاعی (اسم)
elasticity

معنی elasticity در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] کشش ؛ حساسیت
[شیمی] کشسانی
[عمران و معماری] الاستیسیته - ارتجاعی - کشسانی - برجهندگی - قابلیت ارتجاع - انعطاف پذیری - جهمندی - کشواری - نوانی
[مهندسی گاز] خاصیت ارتجائی
[زمین شناسی] الاستیسیته خاصیت تغییرشکل سنگ دربرابر تاثیرنیروهای خارجی وبرگشت پذیری آن به حالت اولیه راگویند.
[نساجی] کشسانی- ارتجاعیت - الاستیسیته
[ریاضیات] حالت ارتجاعی، ارتجاع پذیری، قابلیت ارتجاع، کشسانی، جهمندی، کشش، ویژگی ارتجاعی
[پلیمر] کشسانی، ظرفیت مواد برای جبران اندازه و شکل پس از تغییر شکل
[آمار] کشسانی
[نساجی] ضریب الاستیسیته - ضریب کشسانی
[پلیمر] ضریب کشسانی، ضریب ارتجاعی
[ریاضیات] تقاضای الاستیسیته
[عمران و معماری] ماتریس الاستیسیته
[شیمی] ضریب کشسانی
[عمران و معماری] مدول کشسانی
[پلیمر] مدول کشسانی
[نساجی] ارتجاعیت فشردگی
[ریاضیات] الاستیسیته ی هزینه
[حسابداری] کشش تقاضا
[ریاضیات] الاستیسیته ی تقاضا
[زمین شناسی] حالت کشسانی جاده ، حالت الاستیسیته شوسه
E ...

معنی کلمه elasticity به انگلیسی

elasticity
• stretchiness, elastic quality
• elasticity is the ability to change and adapt in order to suit new circumstances or conditions as they arise.
• elasticity is also the ability of a material or substance to return to its original shape and size after it has been stretched.
cross elasticity
• rate of change in the demand of a product in relation to the price changes of another product
demand elasticity
• rate of change in a product's demand in relation to the rate of change in its price
income elasticity
• elasticity of demand with respect to income, measure of how responsive the level of demand is to a change in income (finance)
price elasticity
• rate of change in the price of a product in relation to the rate of the amount of things offered
production elasticity
• rate of change in the amount produced of a particular product in relation to the rate of change in the amount of material from which they were made
substitution elasticity
• rate of change in the willingness to exchange two products in relation to their prices
supply elasticity
• rate of change in the proposed amount of a product in relation to the change in price (economics)

elasticity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساناز غلامپور
کشسانی
داود ابراهیمی علمداری
کشش پذیری در علم اقتصاد ؛ مثل کشش پذیری عرضه یا کشش پذیری تقاضا نسبت به تغییر قیمتها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی elasticity
کلمه : elasticity
املای فارسی : الستییتی
اشتباه تایپی : ثمشسفهزهفغ
عکس elasticity : در گوگل

آیا معنی elasticity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )