برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

elusiveness

واژه elusiveness در جمله های نمونه

1. The goal was to use Williams' elusiveness against outside linebackers and strong safeties.
[ترجمه ترگمان]هدف این بود که از Williams elusiveness در برابر linebackers و safeties قوی استفاده کند
[ترجمه گوگل]هدف این بود که از اشتباه ویلیامز در برابر بازیکنان خارج و رضایت قوی استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In itself this elusiveness is testimony to just how enormously difficult it is to find practical solutions to Britain's economic problems.
[ترجمه ترگمان]در خود این elusiveness گواه بر این است که یافتن راه‌حل‌های عملی برای مشکلات اقتصادی بریتانیا چقدر دشوار است
[ترجمه گوگل]به خودی خود این ناتوانی شهادت است که چقدر بسیار مشکل است برای یافتن راه حل عملی برای مشکلات اقتصادی بریتانیا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This barrier with strong elusiveness, low transparency and unpredictability has become the very big barrier for developing nations' foreign trade, particularly for China's foreign trade.
[ترجمه ترگمان]این مانع با elusiveness قوی، شفافیت اندک و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، مانع بزرگی برای توسعه تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه به ویژه برای تجارت خارجی چین شده‌است
[ترجمه گوگل]این مانع با بی توجهی شدید، شفافیت و عدم پیش بینی کم، مانع بسیار بزرگی برای تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه، به ویژه ...

معنی کلمه elusiveness به انگلیسی

elusiveness
• evasiveness, quality of being elusive, tendency to escape

elusiveness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپیده ایرانی
عدم دستیابی
فواد بهشتی
طفره، دوری، اجتناب، فرار، گریز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی elusiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )