برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1282 100 1

endangerment

واژه endangerment در جمله های نمونه

1. As delegates arrived, America's Environmental Protection Agency announced that carbon-dioxide emissions were an "endangerment" to health.
[ترجمه ترگمان]همانطور که نمایندگان رسیدند، آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا اعلام کرد که انتشار دی‌اکسید کربن \"endangerment\" برای سلامتی بوده‌است
[ترجمه گوگل]به عنوان نمایندگان، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام کرد که انتشار گاز دی اکسید کربن، 'تهدید' سلامت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He also faces charges of harassment, reckless endangerment and criminal impersonation ?for allegedly telling parking lot employees he was a federal agent.
[ترجمه ترگمان]او همچنین با اتهامات آزار و اذیت و جعل هویت و جعل هویت مواجه است؟ که گفته می‌شود به کارکنان پارکینگ می‌گوید که او یک عامل فدرال است
[ترجمه گوگل]او همچنین با اتهامات آزار و اذیت، تهدید بی پروا و جعل هویت جنایی مواجه است، چرا که ادعا می کند کارکنان پارکینگ او یک عامل فدرال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Parents are threatened with child endangerment when they resist state usurpation of their rights and responsibilities.
[ترجمه ترگمان]والدین زمانی که در مقاومت در برابر غصب حق و مسئولیت‌های آن‌ها مقاومت می‌کنند، با endangerment کودک تهدید می‌شوند
[ترجمه گوگل]والدین وقتی که در برابر غصب دولت از حقوق و م ...

معنی کلمه endangerment به انگلیسی

endangerment
• state of being in danger, imperilment

endangerment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

0fateme0
تهدید, انقراض
گلی افجه
خطرناک
به مخاطره افتادن
میلاد علی پور
به خطر انداختن، تحت ریسک قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی endangerment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )