برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

enjoy

/enˌdʒɔɪ/ /ɪnˈdʒoɪ/

معنی: دارا بودن، لذت بردن، برخوردار شدن، بهره مند شدن از، برخوردار شدن از
معانی دیگر: خوش آمدن از، بهره مند شدن، بهره ور شدن، برخوردار شدن یا بودن

بررسی کلمه enjoy

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: enjoys, enjoying, enjoyed
(1) تعریف: to find pleasure or joy in.
مترادف: like, love, relish
متضاد: abominate
مشابه: admire, eat up, fancy, savor, taste

- I enjoy football more than baseball.
[ترجمه Laya] من از فوتبال بیشتر از بیسبال لذت میبرم
|
[ترجمه ژوبین] از فوتبال بیشتر از بیسبا ل لذت میبرم.
|
[ترجمه Tiam] من از فوتبال بیشتر از بیسبال لذت میبرم.
|
[ترجمه ترگمان] من از فوتبال بیشتر از بیس بال لذت می‌برم
[ترجمه گوگل] از فوتبال بیشتر از بیس بال لذت می برم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

واژه enjoy در جمله های نمونه

1. enjoy oneself
خوش گذراندن،خوش آمدن،تمتع بردن

2. i enjoy her company
از بودن با او لذت می‌برم.

3. i enjoy his company
از مصاحبت او خوشم می آید.

4. i enjoy the niceties of civilized life
من از محاسن زندگی متمدنانه لذت می‌برم.

5. i enjoy writing in the privacy of my house
من دوست دارم در خلوت خانه‌ام چیز بنویسم.

6. they enjoy a high standard of living
آنان از سطح زندگی بالایی برخوردارند.

7. to enjoy good health
از تندرستی برخوردار بودن

8. we enjoy the beauties of nature
ما از زیبایی‌های طبیعت لذت می‌بریم.

9. did you enjoy the party ?
از مهمانی خوشت آمد؟

10. everyone should enjoy equal civil rights
همه کس باید از حقوق مدنی برابر بهره‌مند باشد.

11. let us enjoy our holidays instead of quarrelling!
بیا به جای دعوا کردن از تعطیلات خود لذت ببریم‌!

12. swedish people enjoy cradle-to-grave health insurance and free education
مردم سوئد در تمام عمر از بیمه‌ی سلامتی و آموزش مجانی بهره‌مندند.

1 ...

مترادف enjoy

دارا بودن (فعل)
have , own , possess , contain , encompass , enjoy , owe
لذت بردن (فعل)
pleasure , revel , enjoy , degust
برخوردار شدن (فعل)
enjoy
بهره مند شدن از (فعل)
have , enjoy
برخوردار شدن از (فعل)
enjoy

معنی عبارات مرتبط با enjoy به فارسی

خوش گذراندن، خوش آمدن، تمتع بردن

معنی enjoy در دیکشنری تخصصی

[حقوق] بهره مند شدن، منتفع شدن، در تصرف داشتن، متمتع شدن

معنی کلمه enjoy به انگلیسی

enjoy
• have fun, get pleasure from
• if you enjoy something, it gives you pleasure and satisfaction.
• to enjoy something also means to be lucky enough to have it.
• if you enjoy yourself, you do something you like doing.
enjoy a comfortable lead
• hold a place well ahead of one's competitors (in a competition)
enjoy a good reputation
• be popular, be respected or regarded well by many
enjoy a sizable lead
• hold a place far ahead of one's competitors (in a competition)
enjoy oneself
• have a blast, have the time of your life, have a really great time

enjoy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

dorsa
لذت بردن
sara
لذت بردن
سانیا
برخوردار شدن ..از
mahdis
لذت بردن
د
کیف کردن ، لذت بردن
Sarah
Hi , im sarah .
Thanks four your help
ydm
حالی دادن
baran
لذت بردن
Salam
لذت بردن
qqqqqqqqq
لذت بردن
خوش گذراندن
کیف کردن
برخورد شدن
حال کردن
بهره مند شدن
دارا بودن
tinabailari
I'm sure you'll enjoy the film 🔰
من مطمئم که تو از فیلم لذت خواهی برد
مهدیه
لذت بردن
مسلم عطار
برخوردار
یوسف صابری
تتمع
حظ و بهره بردن
پوریا
علاقه داشتن
عباس اسماعیلزاده
1ـ حظ بردن، لذت بردن
2ـ مزه بردن از
عباس اسماعیلزاده
1. حظ بردن
2ـ مزه بردن از؛ حال کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی enjoy
کلمه : enjoy
املای فارسی : اینجوی
اشتباه تایپی : ثدتخغ
عکس enjoy : در گوگل

آیا معنی enjoy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )