برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

equalized

واژه equalized در جمله های نمونه

1. the score was two to one but then david equalized
امتیاز (طرفین) دو به یک بود تا اینکه دیوید آن را مساوی کرد.

equalized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
برابر، مساوی، متعادل، متوازن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی equalized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )