برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

especially

/əˈspeʃl̩i/ /ɪˈspeʃəli/

به ویژه، مخصوصا، بخصوص، علی الخصوص، خصوصا، بویژه

بررسی کلمه especially

قید ( adverb )
(1) تعریف: to an unusually great degree.
مترادف: exceptionally, extraordinarily, outstandingly, particularly, uncommonly
مشابه: certainly, exceedingly, really, very

- The chicken is especially good at this restaurant.
[ترجمه ترگمان] مرغ به خصوص در این رستوران خوب است
[ترجمه گوگل] مرغ مخصوصا در این رستوران خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: particularly.
مترادف: certainly, particularly
مشابه: specially, specifically

- The trip will be expensive, especially if we go by plane.
[ترجمه rerere] سفر گرانی می شود ، اگر بخواهیم با هواپیما برویم.
|
[ترجمه ترگمان] سفر پر هزینه خواهد بود، به خصوص اگر با هواپیما برویم
[ترجمه گوگل] سفر گران خواهد بود، به ویژه اگر ما با هواپیما برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه especially در جمله های نمونه

1. . . . especially those exiled from their soil
. . . علی الخصوص غریبان خاک

2. food especially prepared for the patients
خوراکی که مخصوص بیماران تهیه شده است

3. be modest especially when you thrive
فروتن باش به ویژه هنگام کامیابی.

4. children are especially prone to this disease
مخصوصا کودکان مستعد گرفتن این بیماری هستند.

5. his death, especially at that time, was quite disasterous
مرگ او به ویژه در آن هنگام بسیار جان‌گداز بود.

6. we are especially interested in meeting him
به ویژه مشتاق دیدار او هستیم.

7. everyone is responsible, especially you!
همه مقصرند به ویژه شما!

8. his grades are poor, especially in english and math
نمرات او بد است به ویژه در انگلیسی و ریاضی.

9. meat must be refrigerated especially in summertime
گوشت را باید در یخچال نگهداشت،به ویژه در تابستان.

10. the noise of loudspeakers, especially at night, is a great nuisance
سروصدای بلندگوها به ویژه در شب دردسر بزرگی است.

11. it is necessary to deodorize public toiletes especially in the summer
...

معنی especially در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه especially به انگلیسی

especially
• particularly, specifically
• you use especially to indicate that what you are saying applies more to one thing than to any other.
• you use especially with an adjective to emphasize a quality.

especially را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فازی
مخصوصا ویژه
Mamad
مخصوصأ ، مخصوص ، به ویژه زمانی که
هستی
خاص مخصوص
هستی
به خصوص مخصوصا
الهه
she bought a new pair of shose especially for the trip او یک جفت کفش جدید مخصوص سفر خرید
فیض
بالاخص
rere
,ویژه ، خاص،مهم
special/Importent
وووووو
به خصوص
وووووو
به خصوص
Ebi
به ویژه مخصوصا
Mohammad
به ویژه
ناشناس
مخصوصا
ناشناس
مخصوصا-به ویژه-به خصوص
حسین رحمانی
بسیار زیاد، خیلی، چندان
(نمونه:
.he didn't especially like dancing)
يار دلواري
My love for you and my kids is very smart and beautiful
Especially a boy who looks like you
🤩عشقم بچه هاي من و تو خيلي باهوش و خوشگل ميشن
مخصوصأ پسري كه شبيه تو (بابا جونش)باشد
مینا عنایتی
مخصوصا.
tinabailari
مخصوصاٌ ، به خصوص ، به ویژه 🚅🚅🚅
this car is small especially if you have children
این ماشین کوچیکه مخصوصا اگه بچه دارین
ریاضی 93 ، زبان 93 ، انسانی 91
ابوذر حیدری
علی الخصوص، مخصوصا
.I like food, but I especially like sandwiches

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی especially
کلمه : especially
املای فارسی : اسپکیللی
اشتباه تایپی : ثسحثزهشممغ
عکس especially : در گوگل

آیا معنی especially مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )