برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

exam

/ɪgˈzæm/ /ɪɡˈzæm/

معنی: محک، ازمایش، امتحان، رسیدگی، بازرسی، معاینه، ازمون، ازمایه
معانی دیگر: رجوع شود به: examination

بررسی کلمه exam

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) an examination, such as an academic test or physical checkup.
مشابه: examination, physical

- He failed the exam when he took it the first time, so now he has to take it again.
[ترجمه ترگمان] او زمانی که برای اولین بار این امتحان را انجام داد شکست خورد، پس حالا باید دوباره آن را انتخاب کند
[ترجمه گوگل] او اولین امتحان را شکست داد، بنابراین اکنون باید دوباره آن را بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Students are required to have a physical exam every two years.
[ترجمه ترگمان] دانش آموزان باید هر دو سال یک امتحان فیزیکی داشته باشند
[ترجمه گوگل] دانش آموزان هر دو سال یکبار باید معاینه فیزیکی داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه exam در جمله های نمونه

1. her exam grades were mediocre
نمرات امتحانی او چندان خوب نبود.

2. the exam schedule is posted on the wall
برنامه‌ی امتحانات را به دیوار زده‌اند.

3. a math exam
امتحان ریاضیات

4. in this exam the use of calculators is permissible
در این امتحان استفاده از ماشین حساب مجاز است.

5. passing the exam was a great feather in her cap
قبول شدن در امتحان برای او افتخار بزرگی بود.

6. the oral exam will come after the written exam
امتحان شفاهی پس از امتحان کتبی خواهد بود.

7. the written exam was a piece of cake
امتحان کتبی مثل آب خوردن بود.

8. he failed the exam and was chucked out of the university
او در امتحان رد شد و از دانشگاه اخراج گردید.

9. he took the exam but flopped
او در امتحان شرکت کرد ولی خیطی بالا آورد.

10. in the written exam he scored 96
در امتحان کتبی نمره‌اش 96 بود.

11. the reproduction of exam questions
تکثیر پرسش‌های امتحانی

12. his failure in the exam upset his parents
ردی او در امتحان والدین او را ناراحت کرد.
...

مترادف exam

محک (اسم)
acid test , benchmark , test , criterion , touchstone , proof , exam , examination , examen , pons asinorum
ازمایش (اسم)
test , assay , temptation , experiment , shy , trial , testing , tryout , try , exam , examination , experience , examen , experimentation , probation , screening
امتحان (اسم)
assay , temptation , experiment , quiz , trial , try , exam , examination , shibboleth , probation
رسیدگی (اسم)
assistance , attention , verification , puberty , consideration , probe , investigation , inquiry , exam , examination , handling , scrutiny , attendance , audit , cassation , inquest
بازرسی (اسم)
control , search , exam , examination , audit , inspection , detection , cross-examination , examen
معاینه (اسم)
exam , examination , inspection , checkup
ازمون (اسم)
test , try , exam , examination , sample , shibboleth
ازمایه (اسم)
exam , examination

معنی کلمه exam به انگلیسی

exam
• test, quiz, examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school)
• an exam is the same as an examination.
exam period
• time of examinations, testing cycle
exam schedule
• list of dates and times when tests will be given
college entrance exam
• test that must be taken by all students that are applying to a particular college or university
failed an exam
• was highly unsuccessful in an examination, got a very low grade on a test
final exam
• last examination in a course of studies
flunked the exam
• failed the examination, did not make the grade on the test
material for the exam
• information that may be covered in the test
matriculation exam
• entrance exam, admissions test (for a university, college, etc.)
midterm exam
• test half-way through the school or university semester
multiple choice exam
• test in which one must choose the best answer among many possible choices
pin someone at an exam
• fail a test, receive a bad score on a test
preliminary exam
• examination taken before the matriculation exams whose results are then included in the final average

exam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
معاینه{ توسط دکتر }
niloo
امتحان.
Quiz
Sajed jangjou
آزمون
Mahdiye
امتحان،آزمون
Quiz
امتحان،آزمون
Exam

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exam
کلمه : exam
املای فارسی : اگزسم
اشتباه تایپی : ثطشئ
عکس exam : در گوگل

آیا معنی exam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )