برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

exploit code

exploit code را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
کد بهره جو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی exploit code مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )