برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

explorer


معنی: جستجوگر، مکتشف، سیاح، پیگرد
معانی دیگر: جهانگرد، اکتشاف کننده، یابگر، جهان پژوه، کاشف

بررسی کلمه explorer

اسم ( noun )
(1) تعریف: one that explores, esp. an unfamiliar geographic region.
مشابه: pioneer

(2) تعریف: an implement or instrument used to explore a wound, diseased tooth, or the like.

(3) تعریف: (cap.) any of a series of U.S. research satellites.

واژه explorer در جمله های نمونه

1. christopher colombus was a great explorer
کریستف کلمب جهان‌پژوه بزرگی بود.

2. The explorer was killed by barbaric people.
[ترجمه ترگمان]کاوشگر توسط مردم بربر به قتل رسید
[ترجمه گوگل]اکسپلورر توسط مردم وحشی کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Some prevision warned the explorer of trouble.
[ترجمه ترگمان]بعضی از prevision به کاشف دردسر هشدار دادند
[ترجمه گوگل]بعضی از پیشنهادها اکتشاف مشکل را هشدار دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The explorer slept that night on the lip of a dead volcano.
[ترجمه ترگمان]کاشف آن شب روی لبه آتشفشان مرده خوابید
[ترجمه گوگل]اکسپلورر آن شب در لبه یک آتشفشان مرده خوابید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The explorer related his adventures.
[ترجمه ترگمان]کاشف به ماجراهای خود پایان داد
[ترجمه گوگل]کاشف ماجراهای خود را پیگیری کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف explorer

جستجوگر (اسم)
explorer
مکتشف (اسم)
explorer
سیاح (اسم)
traveler , explorer , tourist , globe trotter , tripper , visitor
پیگرد (اسم)
pursuit , prosecutor , explorer

معنی explorer در دیکشنری تخصصی

explorer
[عمران و معماری] پوینده
[کامپیوتر] جستجو گر . - جستجوگر - بخشی از ویندوز که برای جستجوی دایرکتوریها ، فایلها، و فهرست به کار می رود .این برنامه در نسخه های اولیه ویندوز، به مدیر فایل (File Manger) مربوط است .
[کامپیوتر] جستجوگر اینترنتی میکروسافت - نگاه کنید به World wide web ; browser .

معنی کلمه explorer به انگلیسی

explorer
• researcher, investigator; one who travels to unknown regions; program for file management in the windows operating system (computers)
• an explorer is someone who travels to places about which very little is known, in order to discover what is there.
internet explorer
• internet browser manufactured by microsoft
windows explorer
• (computers) application which is part of microsoft windows operating system that provides a graphical user interface to access the file systems

explorer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😊😊
جهانگرد سیاح
آراز فرشباف
محقق، کاشف
ILIA
EXPLORER=اکتشاف گر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی explorer
کلمه : explorer
املای فارسی : اکسپلورر
اشتباه تایپی : ثطحمخقثق
عکس explorer : در گوگل

آیا معنی explorer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )