انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1067 100 1

externally

تلفظ externally
تلفظ externally به آمریکایی تلفظ externally به انگلیسی

ازبیرون، بظاهر، ظاهرا

واژه externally در جمله های نمونه

1. Vitamins can be applied externally to the skin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویتامین‌ها می‌توانند به صورت خارجی به روی پوست اعمال شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ویتامین ها را می توان به صورت خارجی به پوست اعمال کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. There must be externally moderated tests.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این آزمایش باید به صورت خارجی انجام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]باید آزمون های نظارت خارجی را داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The building has been restored externally and internally.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ساختمان به صورت خارجی و داخلی بازسازی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ساختمان از خارج و داخلی بازسازی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The course is externally examined.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دوره به صورت خارجی مورد بررسی قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته خارج از موضوع مورد بررسی قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This medicine is to be applied externally.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دارو را باید به طور خارجی به کار برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این دارو باید خارج شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Externally, she appeared calm, but inside she was furious.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر آرام می‌رسید، اما در درون او خشمگین بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در خارج، او آرام ظاهر شد، اما در داخل او خشمگین بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The job should be advertised internally and externally.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شغل باید داخلی و خارجی تبلیغ شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کار باید در داخل و خارج از کشور تبلیغ شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The university has many externally funded research projects.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دانشگاه چندین پروژه تحقیقاتی خارجی در خارج دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این دانشگاه دارای بسیاری از پروژه های تحقیقاتی خارجی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Externally imposed short-term alterations of this kind in the assessment of GRE clearly undermine prudent housekeeping by local government.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از نظر ظاهر، تغییرات کوتاه‌مدت این نوع در ارزیابی of، خانه‌داری محتاطانه را به طور واضح توسط دولت محلی تضعیف می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تحریمهای کوتاه مدت تحریم شده در خارج از این نوع در ارزیابی GRE به وضوح توسط دولت محلی برطرف می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Despite this, externally borrowed funds are used to supplement domestic funds made available to finance their development by the government.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این وجود، از وجوه قرض گرفته‌شده خارجی برای تامین بودجه داخلی برای تامین مالی توسعه آن‌ها توسط دولت استفاده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با وجود این، وجوه خارجی قرض گرفته شده برای تکمیل بودجه های داخلی که در اختیار دولت برای تأمین بودجه خود قرار می گیرد، استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The earlier belief that rules are permanent and externally imposed by an authority is no longer present.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این باور اولیه که قوانین ثابت و خارجی هستند، دیگر وجود ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]باور قبلی که قوانین دائمی و بیرونی توسط مقامات تحمیل می شود، دیگر حاضر نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Standards were set within the firm rather than externally and so organisations were essentially static rather than dynamic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استانداردهای درون شرکت به جای خارجی تنظیم شدند و بنابراین سازمان‌ها اساسا ایستا بودند تا پویا
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استانداردها در داخل شرکت قرار گرفتند نه به صورت خارجی و بنابراین سازمان ها عمدتا ایستا و نه دینامیک بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Externally, it is little altered, the mill house and mill now forming an elegant dwelling and farm.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از این گذشته، خانه و آسیاب بادی کمی عوض شده و در حال تشکیل خانه و مزرعه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در خارج از آن، کمی تغییر کرده است، خانه کارخانه و آسیاب در حال حاضر تشکیل یک خانه و مزرعه زیبا
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Externally, the church is a simple and dignified brick structure, its lack of decoration suggesting a very early constructional date.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نمای بیرونی ساختمان یک سازه آجری ساده و با شکوه است، که فقدان دکوراسیون پیشنهاد می‌دهد که یک قرار ساختاری بسیار زود باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در خارج از کلیسا، ساختار آجر ساده و با شکوه است و فقدان دکوراسیون آن به یک تاریخ ساخت و ساز بسیار نزدیک است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Externally it is very grand, its grandness enhanced by the off-setting of its constituent blocks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ظاهر آن بسیار بزرگ است، grandness آن با تنظیم بلوک‌های سازنده آن افزایش می‌یابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در خارج از آن بسیار بزرگ است، grandness آن توسط خارج از تنظیم بلوک های تشکیل دهنده آن افزایش یافته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه externally به انگلیسی

externally
• exteriorly, on or from the outside, outwardly

externally را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فاطمه ١٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩
به طور کلی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی externally
کلمه : externally
املای فارسی : اخترنللی
اشتباه تایپی : ثطفثقدشممغ
عکس externally : در گوگل


آیا معنی externally مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )