برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Feel one's ears burning

Feel one's ears burning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح) احساس سوزش گوشها! داغ شدن گوشهای کسی!
این اصطلاح و همچنین اصطلاح ears are burning حالت سمبولیک داشته و به این معنا هستند که یک نفر احساس می کند که دارند درباره او حرف می زنند.
اگر احساس کند که گوش چپش داره داغ میشه یعنی اینکه دارند حرف های بدی پشت سرش میزنند و بالعکس اگر گوش راستش باشد یعنی اینکه دارند حرف های خوبی درباره اش میزنند!
I feel my ears burning, I think some people are talking about me
احساس می کنم گوشهایم دارند میسوزند! فکر می کنم که یه عده دارند درباره من صحبت می کنند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Feel one's ears burning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )