برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Figure that

Figure that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
با خود فکر کردن،فکر کردن
مهدی
آنچه متوجه شدم

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Figure that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )