برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

Fissile

/ˈfɪsəl/ /ˈfɪsaɪl/

معنی: شکافتنی
معانی دیگر: (یاخته یا اتم) کافشی، شکاف پذیر (fissionable هم می گویند)، قابل انشقاق

بررسی کلمه Fissile

صفت ( adjective )
(1) تعریف: able to be split or divided.

(2) تعریف: of matter, able to undergo nuclear fission.

واژه Fissile در جمله های نمونه

1. fissile materials
مواد کافشی

2. An amount of fissile material went missing as a result of the accident.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه این حادثه، مقداری از مواد شکافت پذیر ناپدید شد
[ترجمه گوگل]در نتیجه حادثه مقدار مواد شکافت پذیر از بین رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. China's stockpile of fissile material is a miniscule fraction of that of the United States.
[ترجمه ترگمان]نگهداری مواد رادیواکتیو در چین بخشی بسیار ناچیز از مواد رادیواکتیو است
[ترجمه گوگل]ذخایر چین مواد منفجره، کمترین مقدار آن از ایالات متحده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This study could be applied to the fissile material safeguard, such as nuclear monitoring and verifying.
[ترجمه ترگمان]این مطالعه می‌تواند برای حفاظت از مواد رادیواکتیو، مانند نظارت هسته‌ای و تایید آن اعمال شود
[ترجمه گوگل]این مطالعه می تواند به حفاظت مواد محرک مانند نظارت و تایید هسته ای اعمال شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To make the fissile material, he needs to develop an ability to ...

مترادف Fissile

شکافتنی (صفت)
fissile

معنی Fissile در دیکشنری تخصصی

fissile
[عمران و معماری] برگه شونده - قابل تورق
[زمین شناسی] برگه شونده ، قابل تورق ، متورق الف)توانایی جدایش یا شکاف برداشتن آسان در امتداد سطوح نزدیک بهم، نشان دهنده تورق. ب)به طبقه بندی گویند که از لامینه هایی با ضخامت کمتر از 2 میلی متر ساخته شده است. (پین 1942).

معنی کلمه Fissile به انگلیسی

fissile
• splittable, fissionable; cleavable

Fissile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افراسیابی
شکافتنی ، شکافت پذیر.
در فیزیک هسته ای ، به ایزوتوپی گفته می شود که شکافت پذیر است و میتواند در برخورد با نوترون شکافته شود و در زنجیره ی واپاشی قرار بگیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fissile
کلمه : fissile
املای فارسی : فیسیل
اشتباه تایپی : بهسسهمث
عکس fissile : در گوگل

آیا معنی Fissile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )