برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

From that point

From that point را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
از آن زمان، ازآنجا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی From that point مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )