برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Functional Structure

Functional Structure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
ساختار وظیفه ای
زهرا
ساختار کاربردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Functional Structure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )