برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fusion restaurant

Fusion restaurant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
رستوران تلفیقی یا ترکیبی، رستورانی که در آن ترکیبی از انواع دست پختها ی سنتی و مدرن مربوط به تمام کشورهای جهان ارائه میشود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fusion restaurant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )