برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

fall back on


1- دوباره پناه بردن، ملتمس شدن به 2- عقب نشینی کردن به

بررسی کلمه fall back on

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to have recourse, as to another alternative.
مترادف: resort to
مشابه: turn to

واژه fall back on در جمله های نمونه

1. Doctors sometimes fall back on old cures.
[ترجمه mina] پزشکان گاهی به درمان های قدیمی رجوع میکنند یا (پناه میبرند)
|
[ترجمه ترگمان]بعضی وقت‌ها پزشکان به درمان پیری برمی گردن
[ترجمه گوگل]پزشکان گاهی اوقات در درمان های قدیمی می افتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When the business failed, we had to fall back on our savings.
[ترجمه mina] زمانیکه کار شکست خورد ما باید به پس اندازمان پناه میبردیم(پول)
|
[ترجمه ترگمان]وقتی کار شکست خورد، مجبور شدیم روی savings عقب‌نشینی کنیم
[ترجمه گوگل]هنگامی که کسب و کار ناکام شد، مجبور شدیم پس اندازمان را کاهش دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can always fall back on him when you are in difficulties.
...

معنی کلمه fall back on به انگلیسی

fall back on
• have recourse to, rely on

fall back on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
روی [چیزی] حساب کردن
محدثه فرومدی
متوسل شدن به، دست به دامن چیزی شدن، دستیازی به، ملتجی شدن به، پناه خواستن، پناه‌جویی کردن، توسل به، دستاویزی به، دستاویز چیزی شدن
Harad
پشتوانه،پشتیبان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fall back on
کلمه : fall back on
املای فارسی : فال باک اون
اشتباه تایپی : بشمم ذشزن خد
عکس fall back on : در گوگل

آیا معنی fall back on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )