برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1277 100 1

fine line

واژه fine line در جمله های نمونه

1. There was a fine line between the good guys and the bad guys.
[ترجمه Amir Fallah] بین آدم های خوب و بد مرز باریکی وجود دارد
|
[ترجمه ترگمان]بین آدم‌های خوب و آدم‌های بد یه صف خوب بود
[ترجمه گوگل]خط خوبی بین بچه های خوب و افراد بد وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There's a only very fine line between punishment and cruelty.
[ترجمه امیر فلاح] بین مجازات و ظلم مرز بسیار باریکی وجود دارد
|
[ترجمه فوائیدی] بین مجازات و ظلم، یک مرز بسیار باریک وجود دارد.|
[ترجمه ترگمان]یک خط بسیار خوب بین مجازات و ظلم وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک خط بسیار عالی بین مجازات و ظلم وجود دارد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه fine line به انگلیسی

fine line
• obscure boundary, slight difference

fine line را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی
خطوط باریک اخم یا خنده در صورت
نجمه
تفاوت جزئی
Fine اینجا به معنای thin
Small difference between things
گلی افجه
چروک ریز
خط باریک
Sad
دومین آلبوم هری استایلز
پریا حسینی
تفاوت جزئی _ مرز باریک (اصطلاح)

مثال :

1-hate,love , such a fineline (دیالوگ یک فیلمه)

ترجمه: تنفر ، عشق ، چه مرز باریکی

2-There's a fine line between courage and foolishness

ترجمه: میان شجاعت و حماقت مرز باریکی وجود داره
یا :تفاوت جزئی میان شجاعت و حماقت وجود داره

معنی این کلمه در دیکشنری انگلیسی :
if you say that there is a fine line between two different things, you mean that they are so similar that one can easily become the other

ترجمه : اگر بگوییم میانِ دو چیزِ متفاوت fine line وجود داره یعنی آنها آنقدر شبیه به هم هستند که به راحتی میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند.(یعنی بینشون مرز باریکی یا تفاوت جزئی هست)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fine line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )