برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
fly - in - the - face - of - something

fly in the face of something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): کاملاً مخالفت/رد کردن با کسی یا چیزی

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fly-in-the-face-of-something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fly in the face of something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )