برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

for the sake of

واژه for the sake of در جمله های نمونه

1. Many claimed to be environmental refugees, leaving for the sake of their health.
[ترجمه ترگمان]بسیاری ادعا می‌کنند که پناهندگان محیطی هستند و به خاطر سلامتی خود باقی مانده‌اند
[ترجمه گوگل]بسیاری ادعا می کنند که پناهنده زیست محیطی هستند، به خاطر سلامتی خود می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had married her principally for the sake of her father's property.
[ترجمه ترگمان]به خاطر دارایی پدرش با او ازدواج کرده بود
[ترجمه گوگل]او به طور عمده به خاطر اموال پدرش ازدواج کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For the sake of historical accuracy, please permit us to state the true facts.
[ترجمه ترگمان]برای صحت تاریخی، لطفا به ما اجازه دهید واقعیت‌های حقیقی را بیان کنیم
[ترجمه گوگل]به خاطر دقت تاریخی، لطفا اجازه دهید ما حقایق واقعی را بیان کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I stopped smoking for the sake of my health.
[ترجمه ترگمان]من به خاطر سلامتیم سیگار نکشیدم
[ترجمه گوگل]من به خاط ...

معنی عبارات مرتبط با for the sake of به فارسی

معنی for the sake of در دیکشنری تخصصی

for the sake of
[ریاضیات] به منظور

معنی کلمه for the sake of به انگلیسی

for the sake of
• in order that, so that
for the sake of comparison
• in order that one can compare, so that one can make a comparison

for the sake of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تقی قیصری
محضِ خاطرِ
حسین رحمانی
برای خاطرِ، محض خاطرِ، از بهرِ، از برای، به منظورِ، به لحاظِ، من بابِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی for the sake of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )