برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1218 100 1

fossil fuel

/ˈfɑːsəlˈfjuːəl/ /ˈfɒsəlˈfjuːəl/

سوخت های سنگواره ای، سوخت های کانی (به ویژه زغال سنگ و نفت)

بررسی کلمه fossil fuel

اسم ( noun )
• : تعریف: any carbon-containing fuel formed from the remains of prehistoric plants and animals, such as coal, petroleum, and natural gas.

واژه fossil fuel در جمله های نمونه

1. Some natural resources, such as natural gas and fossil fuel, cannot be replaced.
[ترجمه ترگمان]برخی منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و سوخت فسیلی نمی‌توانند جایگزین شوند
[ترجمه گوگل]برخی منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و سوخت فسیلی جایگزین نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A further twist to the uncertainty of fossil fuel supplies was provided by the growing militancy of Britain's miners.
[ترجمه ترگمان]تبدیل بیشتر به عدم قطعیت منابع سوخت فسیلی توسط شبه‌نظامی گری فزاینده معدنچیان بریتانیا تامین شد
[ترجمه گوگل]پیچیدگی بیشتر به عدم اطمینان از منابع سوخت فسیلی، توسط نیروهای رو به افزایشی معدنچیان انگلیس ارائه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The so-called energy crisis is really a fossil fuel crisis.
[ترجمه ترگمان]بحران انرژی به اصطلاح انرژی، واقعا یک بحران سوخت فسیلی است
[ترجمه گوگل]به اصطلاح بحران انرژی واقعا بحران سوخت فسیلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Growth requires abundant cheap resources, especially fossil fuel, but also food and water.
...

معنی fossil fuel در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سوخت فسیلی واژه ای عمومی برای هر ترکیب هیدروکربنی که ممکن برای سوخت استفاده شود، بویژه نفت، گاز طبیعی و زغال
[خاک شناسی] سوخت فسیلی
[آب و خاک] سوخت فسیلی

معنی کلمه fossil fuel به انگلیسی

fossil fuel
• fuels formed from the remains of plants and animals that lived in an earlier era (coal, petroleum, natural gas)
• fossil fuels are fuels such as coal, oil, and peat that are formed from the decayed remains of plants and animals.

fossil fuel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد مخدومی
سوخت فسیلی
Mn
سوخت فسیلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fossil fuel
کلمه : fossil fuel
املای فارسی : فسیل فیول
اشتباه تایپی : بخسسهم بعثم
عکس fossil fuel : در گوگل

آیا معنی fossil fuel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )