برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

freaking

freaking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاحی برای تاکید بر آنچه که میگویید یا بیان خشم خود، مثل معادل فارسی( لعنتی) معادل انگلیسی fucking و frigging مثال1- Traffic was a freaking nightmare ترافیک یک کابوس لعنتی بود ) 2- I don't freaking know از کدوم گوري بدونم یا لامصب نمیدونم.
NeginNk
براي تاکید بیشتر رو موضوع استفاده میشه
معنی لغوي خاصي نداره فقط میخواد شدت ماجرا رو نشون بده
harley
ترسناک
خشایار آپادانا
اصطلاحی برای نشان دادن اینکه ترس از چیزی که شما رو احمق نشان میدهد مثل freaking body یعنی ترس از رقصیدن بدن لعنتی رو تکون بده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی freaking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )