برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

freshman orientation

freshman orientation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم نوری
is a way for students to meet other students, become familiar with campus services, and register for fall classes. Every student attending college in the fall should add orientation to their to-do list this summer

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی freshman orientation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )