برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Generation Z

Generation Z را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
members of the generation of people born since the mid-1990s who are seen as confident users of new technology

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Generation Z مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )