برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Get experience

Get experience را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
تجربه کسب کردن
بدست آوردن تجربه
باتجربه شدن
تجربه اندوختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get experience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )