برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1291 100 1

Get home

واژه Get home در جمله های نمونه

1. When I get home from work I like to relax with a glass of wine.
[ترجمه مریم برهان حقیقی] وقتی که از سر کار به خانه میرسم ، دوست دارم با یک لیوان شراب آرام باشم
|
[ترجمه Beritan] هنگامي كه از سر كار بر ميگردم دوست دارم با يك ليوان شراب ارام شم
|
[ترجمه ترگمان]وقتی از کار اومدم خونه دوست دارم با یه لیوان شراب راحت باشم
[ترجمه گوگل]وقتی که من از کار می روم، دوست دارم با یک لیوان شراب آرام باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I couldn't see how I could get home from the station - then I had a brainwave, Eric could meet me.
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانستم ببینم که چطور می‌توانم از ایستگاه به خانه برگردم - بعد، اریک با من آشنا شد
[ترجمه گوگل]من نمی توانستم ببینم که چگونه می توانم از ایستگاه به خانه بروم - پس من یک موج مغزی داشتم، اریک توانست با من ملاقات کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Get home به انگلیسی

get home
• arrive at home

Get home را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
به خانه رسيدن
مهدی صباغ
برگشتن به خانه
زودتر ترک کردن محل فعلی برای رفتن به خانه
Jila
برگشت به خانه
شیدا
برگشت به خانه
Back home

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get home مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )