برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Global Grading System

Global Grading System را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
نظام رتبه بندی جهانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Global Grading System مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )