برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Glomar response

Glomar response را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرناز
glomar respone یا glomarization یا glomar denial پاسخ یا واکنشی توسط برخی نهادهای ایالات متحده در مقابل درخواست اطلاعات است؛ بدین ترتیب که نهاد مزبور وجود اطلاعات درخواستی را نه رد و نا تایید می کند. به عنوان مثال پلیس ایالات متحده در مقابل تحویل اطلاعات شخصی یک فرد، وجود چنین اطلاعاتی را نه رد و نه تایید می کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Glomar response مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )