برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Go - to - Jail

Go to Jail

Go to Jail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
به زندان بردن کسی
به زندان انداختن کسی
زندانی کردن فردی
تحویل دادن فردی به زندان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Go to Jail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )