برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1344 100 1

Gordian knot

/ˈɡɔːrdiənˈnɑːt/ /ˈɡɔːdɪənnɒt/

(افسانه ی یونان)، گره ی گوردیان (گوردیوس ((سلطان فری جیا)) طنابی را گره زد و اعتقاد بر این بود که هر کس این گره رابگشاید مالک و سرور آسیا خواهد شد. اسکندر مقدونی پس از مشاهده گره شمشیر بر کشید و آن را با یک ضربه قطع کرد)، مسئله ی گیج کننده، مشکل معما مانند

بررسی کلمه Gordian knot

اسم ( noun )
عبارات: cut the Gordian knot
(1) تعریف: in Greek legend, a knot tied by King Gordius of Phrygia and cut by Alexander the Great, after an oracle had said it could be untied only by the next ruler of Asia.

(2) تعریف: a very difficult problem or impasse.

واژه Gordian knot در جمله های نمونه

1. If Gorbachev expects to untie the Gordian knot, he has over-estimated his powers.
[ترجمه ترگمان]اگر گورباچف آخرین گره را باز کند، قدرت او را بیش از حد تخمین زده‌است
[ترجمه گوگل]اگر گورباچف ​​انتظار دارد که گره گوردی را از هم جدا کند، قدرتش را بیش از حد برآورد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A similar attempt to cut the Gordian knot of Chapter 4 also proves to be fallacious.
[ترجمه ترگمان]تلاش مشابهی برای جدا کردن این گره از فصل ۴ نیز ثابت می‌کند که صحیح نیست
[ترجمه گوگل]تلاش مشابه برای بریدن گره گوردی فصل 4 همچنین ثابت می کند که دروغین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wine and women-here we have the Gordian knot of the crisis.
[ترجمه ترگمان]ما در اینجا گره Gordian از بحران را داریم
[ترجمه گوگل]شراب و زنان - در اینجا ما گره گوردی را از بحران داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is your intelligence that cuts the Gordian knot which we cannot untie.
[ترجمه ترگمان]این اطلاعات شما است که این گره کور را که ما نمی‌توا ...

معنی کلمه Gordian knot به انگلیسی

gordian knot
• intricate knot tied by king gordius of phrygia which was only to be untied by the future king of asia (greek mythology); difficult or complex problem, seemingly unsolvable problem
• a gordian knot is a very difficult and complicated problem or situation; a formal expression.
cut the gordian knot
• find an easy way out of difficulty

Gordian knot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهارفلاحپور
مشکل ظاهراً لاینحل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gordian knot
کلمه : gordian knot
املای فارسی : گردین کنت
اشتباه تایپی : لخقیهشد ندخف
عکس gordian knot : در گوگل

آیا معنی Gordian knot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )