برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1350 100 1

get a load of


(خودمانی) 1- گوش کردن، شنیدن 2- دیدن، نگاه کردن

واژه get a load of در جمله های نمونه

1. Get a load of that dress!
[ترجمه ترگمان]!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
[ترجمه گوگل]دریافت بار از آن لباس!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Get a load of that, lads! Very nice.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها، این را بگیرید! خیلی خو به
[ترجمه گوگل]دریافت بار از آن، بچه ها! بسیار خوب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Get a load of this! Your stars say you are going to meet someone who's rich.
[ترجمه ترگمان]!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ستاره‌های تو می‌گویند که شما می‌خواهید کسی را ملاقات کنید که ثروتمند باشد
[ترجمه گوگل]بسیار مانند این دریافت کن! ستاره های شما می گویند که می خواهید با شخص ثروتمند آشنا شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Get a load of that old bloke with the funny hat!
[ترجمه ترگمان]باری، این پیرمرد را با کلاه مسخره باز کنید!
[ترجمه گوگل]دریافت بار از بلوک قدیمی با کلاه خنده دار!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

معنی کلمه get a load of به انگلیسی

get a load of
• (slang) look at
get a load of this!
• listen to this! (slang)

get a load of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
توجه کردن به چیزی
🐾 مهدی صباغ
اصطلاح:
اون یارو رو نگاه کن.
اونو ببین.
از روی تعجب به کسی یا چیزی نگاه کردن.
علی ماشا اله زاده
Get a load of this اینجا را باش، اینجا را بپا
Get a load of that guy اون آقا را باش،اون آقا را ببین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get a load of
کلمه : get a load of
املای فارسی : گات ا لود اوف
اشتباه تایپی : لثف ش مخشی خب
عکس get a load of : در گوگل

آیا معنی get a load of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )