برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

get ahead of oneself

get ahead of oneself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): get ahead of yourself
انجام پیش از موعد یا خیلی زود کاری، انجام کاری پیش از آمادگی.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/get-ahead-of-yourself
محسن بنی‌طبا
(( پا را از گلیم خود درازتر کردن ))

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get ahead of oneself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )