برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1307 100 1

get away with murder


(خودمانی) خلاف کردن و تنبیه نشدن، خودسرانه عمل کردن

بررسی کلمه get away with murder

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to avoid punishment or detection of wrongdoing.

واژه get away with murder در جمله های نمونه

1. Some of those children get away with murder!
[ترجمه ترگمان]! بعضی از اون بچه‌ها با قتل فرار میکنن
[ترجمه گوگل]برخی از این بچه ها با قتل می روند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They let their children get away with murder!
[ترجمه ترگمان]! اونا گذاشتن بچه‌ها با قتل فرار کنن
[ترجمه گوگل]آنها اجازه می دهند فرزندانشان با قتل فرار کنند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She lets those kids get away with murder.
[ترجمه ترگمان]اون اجازه میده که بچه‌ها از قتل فرار کنن
[ترجمه گوگل]او اجازه می دهد که بچه ها با قتل فرار کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's so charming that he really does get away with murder.
[ترجمه ترگمان]اون خیلی زیباست که اون واقعا با قتل فرار می‌کنه
[ترجمه گوگل]او خیلی جذاب است که او واقعا با قتل فرار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه get away with murder به انگلیسی

get away with murder
• (slang) not receiving a punishment for doing something against the law

get away with murder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Arash
قصر در رفتن بدون مجازات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get away with murder
کلمه : get away with murder
املای فارسی : گات آاوای وید مردر
اشتباه تایپی : لثف شصشغ صهفا ئعقیثق
عکس get away with murder : در گوگل

آیا معنی get away with murder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )