برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - back - up

get back up

get back up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
get somebody back up کسی عصبانی کردن
مکربی
آنتریک کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get back up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )