برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

get hold of


1- در دست گرفتن 2- کسب کردن، بدست آوردن، یافتن

واژه get hold of در جمله های نمونه

1. Do you know where I can get hold of a secondhand carpet cleaner?
[ترجمه ترگمان]میدونی کجا میتونم یه خشکشویی دست‌دوم بگیرم؟
[ترجمه گوگل]آیا می دانید کجا می توانم پاک کننده فرش دوم را نگه دارم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If the newspapers get hold of this scandal, they'll really have a field day!
[ترجمه ترگمان]اگر روزنامه‌ها این رسوایی را به دست بگیرند، آن‌ها واقعا روز یک مزرعه دارند
[ترجمه گوگل]اگر روزنامه ها این رسوایی را تحمل کنند، واقعا یک روز در میدان خواهند داشت!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The rush to get hold of their father's money seemed positively indecent.
[ترجمه ترگمان]هجوم آوردن پول پدرشان واقعا زشت به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]عجله برای گرفتن پول پدرش به نظر می رسید مثبت نامطلوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you know where I can get hold of a good plumber?
[ترجمه ترگمان]میدونی کجا میتونم یه لوله‌کش خوب گیر بیارم؟
[ترجمه گوگل]آیا می دانید که من می توانم لوله کش خوب را ن ...

معنی کلمه get hold of به انگلیسی

get hold of
• find, manage to catch
get hold of the wrong end of the stick
• confuse the issue, be confused

get hold of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهروز
چیزی دریافت کردن از کسی (مثل پیام ، ایمیل )
میترا
To find you on the fun
محمد شاهد
تماس گرفتن-تماس یافتن
Mina
To get some things that you need or want
میثم کنعانی
به دست آوردن، به چنگ آوردن
،obtain، grasp physically
آرزو حیدری
get hold of oneself
به خود مسلط بودن
somaye
گیر آوردن، بدست اوردن، پیدا کردن
مهدی جم
Find or make contact with sb by email or phone
میثم علیزاده
باخبر شدن از کسی، با کسی تماس برقرار کردن
مترادف: catch up on
Somaye
to find and speak to someone about something
درویش
ارتباط گرفتن با کسی( از طریق تلفن یا ایمیل)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get hold of
کلمه : get hold of
املای فارسی : گات هلد اوف
اشتباه تایپی : لثف اخمی خب
عکس get hold of : در گوگل

آیا معنی get hold of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )