برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1277 100 1

get involved

معنی کلمه get involved به انگلیسی

get involved
• participate, take part in, become interested in, become entangled in

get involved را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Lily
درگیر شدن
مهدی صباغ
مشارکت کردن در انجام کاری
درگیر شدن در کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get involved مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )