برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

get straight

get straight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین انصاری
فهمیدن
نوشین قمریان
مرتب بودن
میلاد علی پور
قابل فهم کردن
لیلی موسوی
مشخص کردن، روشن کردن، واضح کردن، شرح دادن
نوید عربی
شیرفهم شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get straight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )