برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1215 100 1

get the ball rolling


(امریکا - عامیانه) شروع به کار یا فعالیت کردن، ادامه دادن

معنی کلمه get the ball rolling به انگلیسی

get the ball rolling
• (slang) get started; begin, commence

get the ball rolling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید صفاری مقدم
کار را به چرخش درآوردن، راه انداختن(باعث شروع کار، فعالیت، فرایند، پروژه، ... شدن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get the ball rolling
کلمه : get the ball rolling
املای فارسی : گات تاه بال رلینگ
اشتباه تایپی : لثف فاث ذشمم قخممهدل
عکس get the ball rolling : در گوگل

آیا معنی get the ball rolling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )