برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - the - hang - of - sth

get the hang of sth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
قلق کاری/چیزی رو پیدا کردن
...
مهارت پیدا کردن در چیزی
Shirinbahari
لِمش دستت میاد.
To learn how to do sth

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get the hang of sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )