برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

get there

get there را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیاوش
به موفقیت رسیدن بعد از مدتی تلاش
محمد خ1
achieve sth after a period of work or effort
Elly
به دست اوردن (چیزی)
بابک
رفتن بصورت مجازی، مثلا چطور میتوانم به منطقه دیگر بروم. یا چطور میتوانم بروم ایستگاه راه آهن و ....
.How can i get there .... etc
انجام کاری
موفق بودن/ شدن
پیشرفت حاصل کردن
Be successful
Get somewhere=make progress
Get nowhere=make no progress
جلال نجاریزدی
بعد از مدتی کار و تلاش به موفقیت رسیدن
Sona
رفتن بجایی
Ayda
به نتیجه رسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get there مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )