برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

getting along

getting along را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
کنار آمدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی getting along مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )