برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

go for

/goʊ fɔr/ /gəʊ fɔː/

1- وانمودکردن، مشابه بودن 2- برای به دست آوردن چیزی یا کسی کوشیدن، پیله کردن به، حمله کردن به 3- (عامیانه) دوست داشتن

واژه go for در جمله های نمونه

1. Go for wool and come home shorn.
[ترجمه ترگمان]برو دنبال پشم و shorn
[ترجمه گوگل]به پشم بروید و به خانه برسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sal suggested that we should go for a swim.
[ترجمه ترگمان] سل \"پیشنهاد کرد که بریم شنا\"
[ترجمه گوگل]سال پیشنهاد کرد که ما باید برای شنا برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He proposed that we should go for a walk.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد کرد که به گردش برویم
[ترجمه گوگل]او پیشنهاد کرد که ما باید پیاده روی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We go for walks in the fields occasionally.
[ترجمه ترگمان]گاهی به دنبال راه رفتن در مزارع می‌گردیم
[ترجمه گوگل]ما به طور مداوم برای پیاده روی در این زمینه ها می رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We use to go for a midnight walk during the ...

معنی عبارات مرتبط با go for به فارسی

(خودمانی) قمار بزرگ کردن، به امید سود زیاد ریسک کردن
(خودمانی) همه چیز را قمار کردن، همه چیز خود را به مخاطره انداختن، همه ی انرژی یا امکانات خود را به کار گرفتن، به سیم آخر زدن
(امریکا - بیس بال) بدون hit بودن
(عامیانه) با شقاوت رفتار کردن، به قصد جان زدن یا حمله کردن و غیره

معنی کلمه go for به انگلیسی

go for
• try to obtain, try to attain, attempt, set about
go for a ride
• go off on a trip in a vehicle
go for a spin in a car
• take a short ride in an automobile
go for a walk
• take a walk, go out for a stroll, go out on a walking trip
go for it
• try to get it, do it

go for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا زمان‌پور
انتخاب کردن - برگزیدن
Parisa
Choose
انتخاب كردن
سجاد
حال كنند
Mehdi-V
حمله کردن به ...

The police went for him with their guns
علی ماشا اله زاده
(اگر phrasal verb نباشد)فروش رفتن به مبلغ.....،(پول)بالای ...رفتن
the car go for $2000 این ماشین ۲۰۰۰دلار فروش میرود(۲۰۰۰دلار بالای این ماشین میرود)
غ ع مسجدی
go for it
برو سراغش- سعی کن بهش برسی-انجامش بده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی go for
کلمه : go for
املای فارسی : گو فور
اشتباه تایپی : لخ بخق
عکس go for : در گوگل

آیا معنی go for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )