برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1275 100 1

go together


1- به هم خوردن (رنگ یا لباس) 2- (پسر و دختر) فقط با هم بیرون رفتن

واژه go together در جمله های نمونه

1. This skirt and this blouse go together well.
[ترجمه ترگمان]این دامن و این لباس خوب پیش هم می ره
[ترجمه گوگل]این دامن و این پیراهن با هم خوب می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Muck and money go together.
[ترجمه ترگمان]گرد و خاک و پول جمع می شن
[ترجمه گوگل]مگ و پول با هم هماهنگ می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These people go together all right.
[ترجمه ترگمان]این آدما با هم میرن
[ترجمه گوگل]این افراد با هم هماهنگ می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Gossiping and lying go together.
[ترجمه ترگمان] gossiping \"و\" lying \"با هم میریم\"
[ترجمه گوگل]شایعه سازی و دروغ گفتن با هم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Disease and poverty often go together.
...

go together را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
باهم وجود داشتن - باهم ارتباط داشتن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
if two things go together, they exist together or are connected in some way

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی go together
کلمه : go together
املای فارسی : گو تگتهر
اشتباه تایپی : لخ فخلثفاثق
عکس go together : در گوگل

آیا معنی go together مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )