برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

goaltender

واژه goaltender در جمله های نمونه

1. Harry Sinden said I was the goaltender of the future.
[ترجمه ترگمان]هری Sinden گفت که من the آینده هستم
[ترجمه گوگل]هری سیندر گفت: من دروازبان آینده بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The same could be said for any goaltender.
[ترجمه ترگمان]برای هر کس دیگری هم همین حرف را می‌زد
[ترجمه گوگل]همین طور می تواند برای هر دروازه بان نیز گفته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Instead, Kasper will recall a goaltender from Providence.
[ترجمه ترگمان]در عوض، Kasper یک goaltender را از خداوند به خاطر خواهد آورد
[ترجمه گوگل]در عوض، کاسپر یک دروازه بان از پراویدنس را به یاد می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Led by goaltender Patrick Roy, they won their 24th Stanley Cup in 199 the last Canadian team to do so.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها با رهبری goaltender پاتریک روی، بیست و چهارمین جام استنلی را در ۱۹۹ تیم برتر کانادا به دست آوردند
[ترجمه گوگل]با پیروزی دروازه بان پاتریک روی به پیروزی رسیدند، آنها 24 جام استنلی را در 199 ...

معنی کلمه goaltender به انگلیسی

goaltender
• goalkeeper, goalie, one who guards the entrance of a goal to prevent the ball or puck from entering (sports)

goaltender را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
دروازه بان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی goaltender مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )