برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1327 100 1

grab off

/ˈɡræbˈɒf/ /ɡræbɒf/

معنی: قاپیدن، بزور گرفتن، با شتاب گرفتن

مترادف grab off

قاپیدن (فعل)
snatch , grab , snap , swoop , grasp , seize , catch , ravish , raven , pinch , nab , nail , grab off
بزور گرفتن (فعل)
exact , usurp , extort , grab off , hog
با شتاب گرفتن (فعل)
grab off

grab off را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grab off
کلمه : grab off
املای فارسی : قراب آاف
اشتباه تایپی : لقشذ خبب
عکس grab off : در گوگل

آیا معنی grab off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )