برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1350 100 1

grade school

/ˈɡreɪdˈskuːl/ /ɡreɪdskuːl/

معنی: مدرسهابتدایی
معانی دیگر: (آمریکا) مدرسه ی ابتدایی، دبستان (elementary school هم می گویند)

بررسی کلمه grade school

اسم ( noun )
• : تعریف: see elementary school.

واژه grade school در جمله های نمونه

1. I was just in grade school at the time, but I remember it perfectly.
[ترجمه ترگمان]من در زمان دبستان بودم، اما کاملا به یاد دارم
[ترجمه گوگل]من در آن زمان فقط در مدرسه درجه بودم، اما من آن را کاملا به یاد می آورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In grade school Gary had served as an altar boy.
[ترجمه ترگمان]در دبیرستان گری به عنوان یک محراب خدمت کرده بود
[ترجمه گوگل]در مدرسه ابتدایی، گری به عنوان یک دختر محروم خدمت کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The local grade school and the high schools and the nearby universities exist.
[ترجمه ترگمان]مدرسه ابتدایی محلی و مدارس عالی و دانشگاه‌های اطراف نیز وجود دارند
[ترجمه گوگل]مدارس محلی و دبیرستان و دانشگاه های مجاور وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many read at only grade school levels.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از آن‌ها تنها در سطوح تحصیلی درجه تحصیلی می‌خوانند
[ترجمه گوگل]بسیاری در سطوح بالای مدرسه فقط بخوانند
[ترجمه شما] ...

مترادف grade school

مدرسهابتدایی (اسم)
grade school , grammar school

معنی کلمه grade school به انگلیسی

grade school
• elementary school, lowest level of school, school for young children

grade school را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بابک
مدرسه ابتدایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grade school
کلمه : grade school
املای فارسی : گرید اسکول
اشتباه تایپی : لقشیث سزاخخم
عکس grade school : در گوگل

آیا معنی grade school مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )